Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

21 januari 2013

Recordvangsten glasaal in Frankrijk

De Franse vangsten van glasaal waren in begin januari 2013 uitzonderlijk hoog. Het gevolg: het Franse jaarquotum is nu al vol. Conclusie: Europa zou anders naar de quota moeten kijken. Er zou meer glasaal beschikbaar moeten komen voor de aalherstelplannen in Nederland en andere Europese landen.


In Frankrijk zijn ongeveer 400 beroepsvissers actief in de glasaalvisserij. De afgelopen twee weken vingen zij in het kustgebied bij La Rochelle (net onder Bretagne) 10 tot 15 kilo glasaal per boot per dag. "Uitzonderlijk veel", aldus William Swinkels, visteeltkundige en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NeVeVi), en bestuurslid bij Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN). "De laatste twaalf jaar waren de dagvangsten slechts enkele kilo’s."

Voor de palingkwekerijen in Europa geldt een jaarquotum van 17.000 kilo. Door de enorme dagvangsten is dat quotum nu in twee weken vol gevist. Normaal wordt er tot 1 april op glasaal gevist.

De Nederlandse viskwekers hebben moeite om de grote hoeveelheden glasaal die nu in zeer korte tijd op de markt komen in hun kwekerijen te verwerken. "Dat moet nu in een zeer korte periode, terwijl daar normaal het hele voorjaar de tijd voor is", vertelt Swinkels.


Glasaal voor de kust

Half januari woonde Swinkels de bestuursvergadering van de Sustainable Eel Group in Londen bij. "Daar werd duidelijk gemaakt dat de laatste drie jaar de Franse quota steeds eerder opgevist worden, doordat de dagvangsten een sterk stijgende lijn vertonen. In 2011 was het quotum eind februari vol, in 2012 was dat begin februari en nu in 2013 reeds midden januari. En het quotum wordt nog elk jaar naar beneden bijgesteld, vanwege de vermeende slechte ontwikkelingen in de palingstand."

glasaal uit frankijk

In Frankrijk trekt de meeste glasaal in januari en februari de rivieren in. Waar dat tenminste nog mogelijk is. Net als in Nederland is de Franse kust een bijna geheel gesloten systeem geworden, waar trekvissen als paling het moeilijk hebben. Swinkels voorspelt dat, nu de quota vol gevist zijn, veel glasaal voor de kust zal blijven zwemmen en grotendeels ten prooi zal vallen aan vogels en grotere vissen.

Volgens Swinkels zou Europa op een andere manier naar de quota moeten kijken. Een flink deel van de glasaal voor de kust zou kunnen bijdragen aan de aalherstelplannen in de Europese landen. Een voorbeeld daarvan zijn de uitzettingen van glasaal en pootaal die DUPAN jaarlijks in Nederland tot stand brengt.


Bron: Visserijnieuws No 3, 18 januari 2013


Meer informatie uitzettingen glasaal en pootaal door beroepsbinnenvisserij en DUPAN

Meer informatie over DUPAN

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.