Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

7 augustus 2012

Rijnland pakt knelpunten aalmigratie aan

De boezemgemalen van het waterschap Rijnland worden aangepast om de migratie van schieraal en glasaal te verbeteren. Binnenvisserijvereniging Aalsmeer wil dit najaar preventief schieraal kunnen wegvangen bij gemaal De Lynden, dat moeilijk passeerbaar is.


aal

Ingenieursbureau TAUW heeft technische oplossingen voorgesteld om de passeerbaarheid voor aal te verbeteren bij de vier belangrijkste gemalen van Hoogheemraadschap Rijnland, de kustregio tussen Den Haag/Gouda en het Noordzeekanaal. De oplossing zijn tot stand gekomen in overleg met de plaatselijke beroepsvissers.


Gemaal Leeghwater: visveilige turbine

Bij het oude Gemaal Leeghwater bij De Kaag stort het water van circa drie meter naar beneden op betonblokken. Hierdoor moet het zuurstofgehalte van het water stijgen, maar bij het ontwerp is nooit nagedacht over de kans dat vis en (glas)aal die val onbeschadigd zou overleven. Kortgeleden is hier een buis geplaatst die is voorzien van een visveilige turbine van Fish Flow Innovations. Daarmee kan vis en (glas)aal zonder beschadiging in de Hoofdvaart komen.


Gemaal De Lynden: pompen zijn funest

Gemaal De Lynden bij Lijnden is in 2005 vernieuwd. De oude monumentale centrifugaalpompen zijn vervangen door energiezuinige, snel draaiende pompen. Maar deze nieuwe pompen zijn, net als de oude pompen, funest voor trekvissen als paling.

gemaal de lynden

De plaatselijke beroepsvisser Koos van Egmond zou graag in de trekperiode (september tot november) de schieralen voor het gemaal opvangen en elders weer uitzetten, waar ze weg kunnen trekken. “Het is toch eeuwig zonde als je nu die dode schieralen geknakt ziet ronddrijven in de ringvaart”, zegt Van Egmond, lid van de Binnenvisserijvereniging Aalsmeer.

Ook hoogheemraad Hans Schouffoer, portefeuillehouder Vis, vindt het heel belangrijk dat aan deze situatie een einde komt. Rijnland is eigenaar van het gemaal en heeft krachtens de Flora & Faunawet een zorgplicht. Schouffoer: “Rijnland heeft aan het ministerie gevraagd om in de gesloten periode van 2012 voor het gemaal op schieraal te mogen vissen, voor uitzet elders. Ik begrijp dat EL&I terughoudend is met ontheffingen, maar het zou me verbazen als we die niet zullen krijgen.”

De Binnenvisserijvereniging Aalsmeer is blij met de inzet van het Hoogheemraadschap. Die inzet draagt bij aan zowel het aalherstel als het voortbestaan van de beroepsvisserij in de regio. De vereniging is een afdeling van de Combinatie van Beroepsvissers en heeft vijf leden. Alle leden zijn fulltime beroepsvissers met grotendeels volledig visrecht op de boezem van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De vereniging wil met de waterbeheerder en met de sportvisserij constructief samenwerken aan het verbeteren van de visstand.


Gemaal Katwijk: goed passeerbaar

Gemaal Katwijk, het grootste en ook direct aan zee gelegen boezemgemaal, is sinds twee jaar goed passeerbaar voor glasaal. De migratievoorzieningen die hier zijn toegepast lijken goed te werken.


Gemaal Halfweg: visvriendelijker met vijzels

Gemaal Halfweg, dat uitslaat op het Noordzeekanaal, wordt momenteel visvriendelijker gemaakt met vijzels.


Bron: www.visserijnieuws.nl

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.