Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

19 september 2013

Start project Paling over de Dijk 2013

Op woensdag 18 september vond in de Hoekse Waard bij gemaal De Eendragt de officiële start plaats van het project Paling Over De Dijk in 2013. Omringd door persfotografen haalde beroepsbinnenvisser Aart van der Waal uit Numansdorp de paling boven water.

Van der Waal ving de paling weg onder het toezicht van sportvisserijcontroleur Arie de Rooij. De paling werd daarna over de dijk gezet, en door Alex Koelewijn van DUPAN tesamen met Albert Vermue van de Unie van Waterschappen uitgezet in het Haringvliet. Daar kan de paling wegzwemmen naar zee.

Bij dit belangrijke moment voor de sector waren vertegenwoordigers aanwezig vanuit ministerie, provincies, waterschappen, sportvisserij, internationale NGO's, wetenschap en sector.

Belangrijke bijdrage

Het project Paling over de Dijk loopt van 2 september tot eind november in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Brabant, Gelderland en Friesland.

Op 24 verschillende locaties zullen beroepsvissers de geslachtsrijpe paling vlak voor de pompen van de gemalen wegvangen. Daarna zetten ze de paling uit achter de waterbarrières, waardoor ze kunnen ontsnappen naar open zee. Zo kan de paling voor nageslacht zorgen, en kan er uiteindelijk weer meer jonge paling in Nederland komen.

Zolang de waterbarrières niet zijn aangepast en paling er zelf niet langs kan, levert het project Paling Over De Dijk een belangrijke bijdrage aan het herstel van de paling als soort.

Paling Over De Dijk is een aanvullende maatregel op de Europese aalverordening en het Nederlands aalbeheerplan. Het project is een initiatief van Stichting DUPAN en heeft veel steun in Brussel en bij de landelijke politiek.

In Paling over de Dijk werken de gezamenlijke gebruikers en beheerders van ons binnenwater (beroepsvissers, sportvissers, waterschappen, provincies) nauw samen. Deze samenwerking komt niet alleen de paling ten goede, maar ook het algemeen beheer van onze Nederlandse binnenwateren.


paling over de dijk 2013

Foto rechts: De paling is over de dijk gezet en wordt uitgezet in het Haringvliet En kan uitzwemmen naar zee.

 

Meer foto's: fotoreportage Paling voorbij De Eendragt

 


Bekijk video: Eerste paling over de dijk in Zuid-Beijerland, gemaakt door RTV Rijnmond

 

Wie zijn betrokken bij het project Paling over de Dijk?

In dit project werkt de Stichting DUPAN samen met Vereniging Kust & Zee

Vanuit de Combinatie van Beroepsvissers werken mee: Friese Bond van Binnenvissers (fryskefisker.nl) en de Federatie van Beroepsvissers Zuidwest Nederland.

Vanuit de sportvisserij werken mee: Sportvisserij Fryslân, Sportvisserij Midwest Nederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Hengelsportfederatie Midden Nederland.

Vanuit de waterschappen werken mee: Wetterskip Fryslân, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet, Waterschap Hollandse Delta, en Waterschap Scheldestromen.

Bij de waterkrachtcentrale wordt samengewerkt met Rijkswaterstaat en NUON.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van EZ. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en het Europees Visserijfonds.

Het project wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN.

 

Verder lezen: Aalbeheer op maat

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.