Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

10 juni 2013

Streekmerk Fryske Fisker zet binnenvisser op de kaart

De veertien binnenvissers van de Friese Bond van Binnenvissers brengen onder het merk Fryske Fisker voortaan verantwoorde verse vis op de markt. Zij lanceerden op 4 juni een campagne om te laten zien hoe zij zich sterk maken voor ecologisch beheer van de visstand. Zij werken aan een duurzame toekomst van het vissersbedrijf.

lancering streekmerk Fryske Fisker

"We gaan naar buiten toe, laten zien wat we doen en hoe we werken, onder welke voorwaarden we vissen. Onze vissers zijn natuurbeheerders", aldus voorzitter Jon Visser van de Friese Bond van Binnenvissers (FBB) tijdens de persdag op 4 juni in restaurant De Vrijheid te Grou. Daarvoor is het nieuwe streekmerk Fryske Fisk ontwikkeld.


De speciale dag voor de pers werd geopend met een korte presentatie over de plannen en ambities van de FBB. Daarna kon de pers met de Friese binnenvissers praten over hoe zij duurzaam aalbeheer voeren, en over de toekomst van het vissersbedrijf in Friesland.

Actieve rol

De Friese Bond van Binnenvissers speelt een zeer actieve rol bij de Nederlandse maatregelen voor herstel van de palingstand. Zij voeren de eerste pilot Decentraal Aalbeheer uit, waarbij ze vissen met een quotum in plaats van een gesloten periode voor de palingvangst.

De 14 leden van de bond hebben een totaal palingquotum van 36 ton. Voorheen werd er wel 70 ton paling gevangen. Toch kunnen ze hiermee uit de voeten, mede doordat ze nu veel betere prijzen krijgen voor hun paling. Bovendien is de wolhandkrab een welkome aanvulling op het inkomen geworden.

Voor snoekbaars hebben de Friezen een bijvangstquotum van 14 ton.

Voor de verdere uitwerking van dit proefproject, inclusief cursussen en opzet van een sluitend systeem voor de vangstregistratie, is in maart zo'n 250.000 euro subsidie toegezegd.

Reservaat voor jonge alen

De Friese binnenvissers doen nog meer. In noordoost-Friesland wordt samen gewerkt aan een 'jonge aal reservaat' (Súd-Ie). Eerder dit jaar werd samen met de sportvissers een nieuw visplan voor de Friese boezem gelanceerd. Daarin hebben de Friese binnenvissers de minimummaat voor paling verhoogd naar 35 centimeter.

Daarnaast zetten de Friese binnenvissers ook jonge paling uit, en werken ze mee aan het vangen en buitendijks zetten van geslachtsrijpe paling.

persdag van de friese bond van binnenvissersNa afloop van de gesprekken in het restaurant werd de pers verwelkomd aan boord van de praam van beroepsbinnenvisser Ale Jager uit Reduzum. Hij nam het gezelschap mee naar enkele bijzondere visplekken en vertelde allerlei weetjes over vis.

Ook konden de bezoekers paling en andere vis uit de Friese binnenwateren proeven, vanaf nu gesierd met het streekmerk Fryske Fisker.

Al sinds het begin van de jaartelling zijn Friezen bekend met de paling. Tegen het eind van de 17e eeuw was Friesland zelfs het centrum van de palinghandel in Noord-Nederland. Vooral de handel met Engeland kwam tot grote bloei.

logo fryske fisker

Op de nieuwe website Fryske Fisker kunt u meer lezen over de Friese beroepsbinnenvissers, hun producten, visserijbeheerpraktijken en andere activiteiten.

Op 15 juni doen vier Friese bedrijven mee aan een Open dag voor de Nederlandse binnenvisserij.

 

Bron: Friese Bond van Binnenvissers en Visserijnieuws

Meer lezen:
- Uitzet pootaal in Friesland stap naar aalherstel (nieuwsbericht 28/5/2013)
- Fotoalbum Zandmeer (over start decentraal aalbeheer)
- Friese Bond van Binnenvissers Beroepsvisser van het Jaar (nieuwsbericht 18/4/2013)
- Beroepsvissers en sportvissers Friese Boezem lanceren visplan (nieuwsbericht 4/3/2013)
- Proef met aalbeheer op maat veelbelovend (nieuwsbericht 20/4/2012)

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.