Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

1 juni 2012

Stroomgebied Rijn-West wil visplannen toetsen

Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West wil graag de bevoegdheid om de gezamenlijke visplannen van beroepsvissers en sportvissers goed- of af te keuren. De waterbeheerders in dit stroomgebied hebben dat laten weten in een brief aan staatssecretaris Bleker van EL&I. De brief is een reactie op het standpunt van het ministerie dat de uiteindelijke toetsing van de visplannen een zaak is voor EL&I. In het bestuurlijk overleg zitten waterschappen, provincies en gemeenten. Het stroomgebied Rijn-West omvat Noord-Holland, Zuid-Holland en delen van Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.

stroomgebied rijn-west

Waterschappen, vissers en sportvisserij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede visstand. De waterschapsbestuurders in Rijn-West bepleiten opnieuw dat de toetsing van de visplannen op regionaal niveau plaatsvindt, per waterschap.  De bestuurders wijzen op de grote lokale kennis bij de waterschappen. "Het visplan heeft immers direct invloed op de visstand en derhalve op de waterkwaliteit", schrijft Rijn-West. "En de zorg voor de waterkwaliteit is neergelegd bij de waterbeheerder."

Toetsing in eigen hand

Het ministerie van EL&I is eveneens voorstander van een lokale beoordeling van visplannen. Ze wil de waterschappen een zwaarwegende adviesbevoegdheid geven. De uiteindelijke toetsing van de visplannen wil EL&I wel in eigen hand houden. De toetsing zal verricht worden door de Kamer voor de Binnenvisserij. Deze zal niet alleen rekening houden met de adviezen van de waterbeheerders. Ook het nationale en het Europese beleid wegen mee.

De beroepsvisserij ziet ook meer in de benadering van EL&I. Dit jaar zijn in een aantal waterschapsgebieden spanningen ontstaan tussen de waterbeheerders en de visrechthebbenden (beroepsvissers en sportvissers). Zie het nieuwsbericht Bleker bezorgd over beleid waterschappen.

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.