Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

10 augustus 2010

Subsidies voor innovaties: viswering en pootaal

Het ministerie van LNV heeft subsidie toegekend aan de ontwikkeling van vernieuwende technieken voor visgeleiding en viswering bij gemalen. Het doel is schieraal beter weg te geleiden van de gemalen naar een vispassage of, indien die er nog niet is, naar fuiken. De gevangen schieraal zal dan worden overgezet achter het gemaal.
Ook geeft het ministerie subsidie aan een onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van pootaalvisserij in de benedenrivieren. De onderzoeksvraag is of pootaal uit de rivieren een alternatief kan zijn voor glasaal.

De overheidsbijdragen komt uit de subsidiepot Innovatie in de Visketen. Een deel wordt gefinancierd met geld van de Europese Unie.

 

Het project rond de viswering wordt uitgevoerd door het ingenieursbureau TAUW in samenwerking met de Combinatie van Beroepsvissers. De waterschappen Zeeuwse eilanden, Noorderzijlvest en Friesland zullen bijdragen aan dit project. Ook binnen de Visstandbeheercommissies (VBC's) uit deze gebieden wordt het onderzoek besproken.

Het project rond de pootaal is opgezet door de vissers uit het Benedenrivierengebied, verenigd in Samen Sterk. Momenteel wordt in de VBC Benedenrivieren de bestaande visserij door sport en beroep in kaart gebracht. Dit zal de basis vormen van het visplan. Wanneer het experiment met de pootaal succesvol is, kan dit onderdeel worden?? vormen van dit visplan. In dit project werken de vissers samen met het  Wageningse onderzoeksinstituut IMARES.

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.