Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

31 augustus 2011

Subsidies voor vernieuwing, verduurzaming en samenwerking

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft subsidie toegekend aan 25 projecten in de visketen die bijdragen aan vernieuwing, verduurzaming en samenwerking. De projecten krijgen in totaal 6 miljoen euro subsidie. Twee projecten hebben een directe link met de binnenvisserij. Dat zijn 'Digitale registraties kust- en binnenvisserij' en 'Doorontwikkeling balansberekeningen ter verduurzaming van de palingsector.


glasaal uitzettenIn het project 'Digitale registraties kust- en binnenvisserij' (176.000 euro subsidie) werken binnenvissers samen met een grote natuurbeschermingsinstantie'. Doel is de informatiesystemen in de binnenvisserij en de kustvisserij te inventariseren en voor de toekomst op elkaar af te stemmen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van elektronische logboeken en het koppelen van veldinformatie over vangsten aan de handelsstromen.

Met het project 'Doorontwikkeling balansberekeningen ter verduurzaming van de palingsector' (350.000 euro subsidie) lopen samenwerkende binnenvissers vooruit op een nieuw aalbeheerplan in 2012. Ze willen meer grip krijgen op het aalherstel en de verduurzaming van de visserij en de palingkweek. De aanvragers zullen binnen het project diverse inventarisaties maken, vangsten in kaart brengen en beheersmodellen ontwikkelen.

Collectieve acties in de visketen

In totaal zijn 18 goedgekeurde projecten het resultaat van de subsidieregeling 'Collectieve acties in de visketen'. Doordat er kwalitatief veel goede aanvragen waren binnengekomen, heeft staatssecretaris Bleker het subsidieplafond verhoogd met de helft verhoogd tot een totaalbedrag van €4,5 miljoen. De goedgekeurde projecten zijn gericht op het stimuleren van samenwerkingsvormen in de visketen. Bij deze projecten werkt het visserijbedrijfsleven onderling samen, en in veel gevallen ook met een maatschappelijke organisatie.

De verzoeken om financiële steun zijn beoordeeld door het Visserij Innovatie Platform (VIP). Het VIP is begin dit jaar gestopt, maar blijft wel actief als beoordelingscommissie voor subsidieverzoeken. Dertig procent van de subsidies wordt medegefinancierd door het Europees Visserij Fonds.

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.