Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

27 maart 2013

Tweede Kamer voor opheffing vangstverbod wolhandkrab

De Tweede Kamer aanvaardde dinsdag 26 maart een motie voor opheffing van het vangstverbod voor wolhandkrab in de grote rivieren per 1 april 2013. Staatssecretaris Dijksma had deze motie ten stelligste ontraden. Ze gaat nu in overleg met het kabinet.


De motie voor opheffing van het vangstverbod voor wolhandkrab in de grote rivieren was ingediend door Kamerlid Dijkgraaf (SGP) en werd gesteund door Bosman (VVD), Geurts (CDA) en Graus (PVV).

Deze partijen vinden dat de vangst van de krab essentieel is voor de toekomst van de binnenvisserij en de biodiversiteit. Ook stellen ze dat Nederland het enige land in Europa is waar dit vangstverbod geldt. Bovendien mag de wolhandkrab uit andere EU-lidstaten wel verhandeld worden in Nederland. Daarom moet het verbod in Nederland worden opgeheven.
Consumenten moeten via de etiketten wel worden gewezen op de risico's. Een deel van de krabben bevatten namelijk dioxines.

De motie-Dijkgraaf is met een meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. VVD, CDA, PVV, CU en 50plus stemden voor.

Tekst motie-Dijkgraaf

  • De Kamer (...), constaterende dat het in delen van Nederland verboden is om de wolhandkrab te vangen;
  • constaterende dat Nederland het enige land is in Europa dat ook het bruine vlees meerekent terwijl Europa alleen de norm voor het dioxinegehalte heeft vastgesteld voor het witte vlees;
  • overwegende dat de vangst van wolhandkrab essentieel is voor de toekomst van de binnenvisserij en de biodiversiteit;
  • overwegende dat de wolhandkrab in andere EU-lidstaten wel gevangen mag worden en in Nederland mag worden verhandeld;
  • overwegende dat het witte vlees van de Nederlandse wolhandkrab voldoet aan de Europese gezondheidsnormen;
  • overwegende dat te veel consumptie van het bruine vlees eventuele gezondheidsrisico's met zich kan brengen en dat deze risico's duidelijk moeten zijn voor de consument;
  • verzoekt de regering, het vangstverbod van wolhandkrab per 1 april 2013 op te heffen;
  • verzoekt de regering tevens, bij de verkoop aan consumenten via etikettering duidelijk te maken wat het gezondheidsrisico is als te veel bruin vlees geconsumeerd wordt, (...).

D66 en PvdA vragen vergeefs om handhaving

wolhandkrab

Vanwege de gezondheidrisico's diende Schouw (D66) juist twee moties in om het vangstverbod te handhaven. De indiening van deze moties werd gesteund door Dikkers (PvdA). Zij vinden dat consumptie van de krab een serieuze bedreiging vormt voor de volksgezondheid.

De regering mag het vangstverbod voor de wolhandkrab slechts te heroverwegen, vindt Schouw, na een positief advies over de voedselveiligheid door het RIVM of een vergelijkbaar onafhankelijk onderzoeksinstituut.

Beide D66-moties haalden het niet.

Risico's volksgezondheid

Staatsecretaris Dijksma van Economische Zaken had tijdens het Algemeen Overleg Visserij van 22 maart de motie-Dijkgraaf ten sterkste ontraden. Dit deed ze ook namens de minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor de bewindslieden zijn de risico's voor de volksgezondheid het belangrijkste argument om het vangstverbod van wolhandkrab te handhaven. Hierover hadden ze een dag voor het Algemeen Overleg een brief gestuurd naar de Tweede Kamer (Vergelijking dioxines in wolhandkrab met andere levensmiddelen, pdf). Daarin verdedigden ze nogmaals het vangstverbod voor wolhandkrab.

De bewindslieden Dijksma (EZ) en Schippers (VWS) zullen de aangenomen motie nu in het kabinet bespreken en de Tweede Kamer daarover dan nader berichten.

Hard gemaakt

Sinds de sluiting van de wolhandkrabvisserij op de grote rivieren in 2011 heeft de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) zich hard gemaakt om het vangstverbod van tafel te krijgen. De wolhandkrab heeft een grote economische potentie vanwege de export naar China. De vangst is daarmee een belangrijke alternatieve inkomstenbron voor de beroepsvissers die getroffen zijn door het verbod van de palingvisserij in de grote rivieren.

Op initiatief van de riviervissersvereniging Samen Sterk, een afdeling van de CvB, is er een nieuwe risicobeoordeling gemaakt (Risicobeoordeling inzake aanwezigheid dioxines en dioxineachtige PCBs in wolhandkrab, pdf) en zijn er opnieuw Kamervragen gesteld (Vangstverbod wolhandkrab moet van tafel).

Aangezien de bewindslieden Dijksma (EZ) en Schippers (VWS) zich tegen opheffing van het wolhandkrabvangstverbod bleven verzetten, hebben SGP en VVD alsnog bovengenoemde motie ingediend (Staatsssecretaris: geen opheffing vangstverbod wolhandkrab).


Verder lezen:
- Verslag van het debat over het vangstverbod van de wolhandkrab in de Tweede Kamer op 21 maart 2013
- Terugblik op het Kamerdebat: Kamermeerderheid voor vrije visserij wolhandkrab (bron: website Viserijnieuws)

- Reactie visserijbedrijf Klop, dat actief lobbyde voor opheffing van het vangstverbod voor wolhandkrab: Klop loopt een voet lichter (bron: website Visserijnieuws)

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.