Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

28 mei 2013

Uitzet pootaal in Friesland stap naar herstel palingstand

Vertegenwoordigers van de gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en de Friese Bond van hebben op 23 mei de eerste pootaal uitgezet in het riviertje Súd Ie, die stroomt van Dokkum naar het Lauwersmeer. Volgens Jon Visser, voorzitter van de Friese Bond, past de uitzet van jonge paling goed bij de ambities van de Bond. ‘Wij willen verantwoord vissen en dus zorgen we ook goed voor de paling.’


De Friese Bond van Binnenvissers maakt zich hard voor de verbetering van de sterk teruggelopen palingstand. Door jonge paling uit te zetten in De Kolken, ten oosten van Dokkum, krijgt de paling kans op te groeien tot een volwassen vis. Via deze wateren kunnen ze het Lauwersmeer en de Waddenzee bereiken.

Verantwoord en duurzaam

De Kolken Noord is een aantrekkelijk opgroeigebied voor jonge paling vanwege het licht verzilte water, de relatief hoge temperatuur van het water en de aanwezigheid van voldoende voedsel. ‘Uiteindelijk willen we natuurlijk dat de uitzet overbodig wordt. Maar zolang de paling nog niet zelfstandig in dit opgroeigebied kan komen, helpen we een handje' aldus Jon Visser, voorzitter van de Friese Bond van Binnenvissers. 'Na een paar jaar wordt de volwassen paling gevangen en deels weer over de dijk terug in zee gezet. Zo beheren we de vis op een verantwoorde en duurzame manier’.

uitzet pootaal door Friese Bond van BinnenvissersOp dit moment is het nog een probleem dat de sluis van Ezumazijl nog niet vispasseerbaar is. Daarom kan jonge paling vanuit de Waddenzee niet naar zoetwater landinwaarts optrekken, naar de Súd Ie. En andersom kan volwassen paling (schieraal) niet uittrekken naar de Waddenzee om te migreren naar haar paaigronden in de Sargassozee. Daarom gaat Wetterskip Fryslân met behulp van het Europese Visserij Fonds bij gemaal De Kolk een vispassage maken.

Verbetering

De aanpassing van gemalen en de uitzet van pootaal in Súd Ie zijn belangrijk onderdelen van het integrale plan ‘Súd Ie’. In dit project werken Wetterskip Fryslân, Provincie Friesland, gemeente Dongeradeel en de Friese Bond van Binnenvissers samen aan de verbetering van het paai- en opgroeigebied van de vissoorten die zich verplaatsen tussen zee en binnenwater, waaronder de paling. Daarnaast worden ook maatregelen genomen om de Súd Ie bevaarbaar te maken voor de recreatievaart en de kwaliteiten van het water, de natuur en het landschap te vergroten.

In het kader van het herstel van de palingstand nemen de 14 beroepsbinnenvissers van Friesland, verenigd in de Friese Bond van Binnenvissers, ook deel aan een proefproject Decentraal Aalbeheer, waarbij op basis van quota wordt gevist. Onder het merk Fryske Fisker brengen zij verantwoorde verse vis op de markt.

 

Bronnen:
- persbericht Friese Bond van Binnenvissers
- Eerste pootaal uitgezet in Súd Ie, nieuwsbericht RTV Noordoost Friesland

 

Meer lezen:
- Aalbeheer op maat
- Fotoalbum Zandmeer: Aalvissen met de rem erop


 

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.