Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

5 maart 2013

Vervolg Paling over de Dijk gegarandeerd

De Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) heeft subsidie gekregen voor het project Paling over de Dijk. Dit betekent dat de succesvolle proef uit 2012 een vervolg krijgt in 2013.


Het Ministerie van Economische Zaken en het Europees Visserij Fonds stelden 242.582 euro beschikbaar voor Paling over de Dijk.

Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN toont zich zeer verheugd: "Onze stichting is blij dat de overheid de palingstand wil stimuleren en daar een forse steen aan bijdraagt. Het stelt onze sector in staat om vele duizenden, misschien wel meer dan 10.000 palingen te helpen. Elk van die palingen kan wel tot 4 miljoen jongen produceren. Wij verwachten dan ook een impuls aan de groei van de palingstand in Europa, zeker als dit project in alle landen van Europa navolging krijgt."

Doel van Paling over de Dijk is het wegvangen en overzetten van geslachtsrijpe paling (schieraal) bij gemalen en bij een waterkrachtcentrale. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van belanghebbenden. Zo wordt gezorgd dat de schieraal ongeschonden naar zee kan trekken om voor nieuw nageslacht te zorgen. Dit project hoopt hiermee bij te dragen aan het herstel van de palingbestanden in Europa.

wegvangen schieraal bij gemaal PrommelsluisHet project in 2013 is een vervolg van het proefproject dat in 2012 is uitgevoerd. Toen werden op elf locaties palingen voor de gemalen opgevist en erachter weer uitgezet op open routes naar zee. (Meer informatie over 2012: Proefproject Paling over de Dijk afgerond.)

In samenwerking

DUPAN heeft de subsidie aangevraagd met medewerking van de Vereniging Kust&Zee. Het project zal worden uitgevoerd in samenwerking met wetenschappers van Imares (Wageningen Universiteit), beroepsvissers en sportvissers, waterbeheerders en provincies.

Het over de dijk zetten van schieralen zal plaatsvinden in de maanden september tot en met november 2013.

Paling over de Dijk is één van de 17 projecten die financiële steun krijgen van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken en het Europees Visserij Fonds. Deze projecten krijgen subsidie omdat ze bijdragen aan vernieuwing, verduurzaming en samenwerking in de visketen. In totaal gaat er 3,25 miljoen euro naar deze projecten.

Er waren 58 aanvragen voor subsidie ingediend, die zijn beoordeeld door het Visserij Innovatie Platform.


Bronnen:
- Rijksoverheid: Subsidie voor 17 vernieuwende projecten visserij
- DUPAN: Europese subsidie voor redding vele duizenden palingen

Verder lezen op deze website: Aalbeheer op maat

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.