Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

12 juni 2012

Vissector zet 400.000 jonge palingen uit in Friesland

Op 12 juni 2012 zijn in het Friese Tjeukemeer en Sneekermeer 400.000 pootaaltjes uitgezet. Dat gebeurde in het kader van het herstelproject ‘Uitzet glas- en pootaal’, dat door het Productschap Vis wordt geleid. De vissers kregen hulp van kinderen van een basisschool uit Sintjohannesga. Zij hadden onlangs het nieuwe lesmateriaal over ‘het mysterie van de paling’ in de klas behandeld.


uitzetten pootaal

Alex Koelewijn (DUPAN) en een scholier uit Sintjohannesga

Maar liefst 1200 kilo jonge palingen (pootaaltjes) werd verdeeld over het Friese Tjeukemeer (300.000 stuks) en Sneekermeer (100.000 stuks). De Friese wateren zijn gekozen vanwege het schone water en bodem en de mogelijkheid voor vrije uittrek van de aal. Het doel van het uitzetten van de pootaal is een verbeterde uittrek van schieraal en daarmee een verbetering van de voortplanting, zodat er weer genoeg glasaal op een natuurlijke manier ons land binnen kan zwemmen.


Volgens rekenmodellen zullen drie van de zeven pootaaltjes het tot volwassendom brengen. De rest wordt bijvoorbeeld opgegeten door andere vissen of aalscholvers. Er overleven dus zo'n 175.000 palingen. Daarvan wordt tweederde een ‘mannetje’ en eenderde een vrouwtje. Ieder vrouwtje dat naar de paaigronden zwemt kan ruim een miljoen larven produceren.

Visser Ep Visser nam de palingen aan boord. Een schoolklas van basisschool De Trieme uit Sintjohannesga hielp met de tewaterlating van de duizenden palingen. Zij waren onlangs de eerste klas die het nieuwe lespakket ‘Lars en Liz en het mysterie van de paling’ op school hebben behandeld. Na de les in de klas volgde voor hen dit informatieve practicum.  De lesbrief met docentenhandleiding zal vanaf komend schooljaar landelijk kunnen worden gebruikt door docenten van groepen 7 en 8 op basisscholen.


Paling kan zichzelf niet redden

kindeen zetten pootaal uit

De kinderen zetten ook glasaal uit

Voor een gezonde toekomst van de paling zijn de meest effectieve beheermaatregelen noodzakelijk. Uitzet van pootaal is er daar een voorbeeld van, net als de uitzet van de kleinere glasaal en het naar zee terugbrengen van geslachtsrijpe paling. "Paling kan zichzelf niet redden. We hebben de kust zo goed beschermd, dat jonge paling Nederland nauwelijks in kan en volwassen paling kan er niet meer uit. Daarom helpt de vissector deze palingen", aldus Bart Bruggeman, voorzitter van het Productschap Vis.

De uitgezette pootaal is afkomstig van glasaal die voor riviermondingen in Frankrijk en Zuid-Engeland is weggevangen. De pootaaltjes zijn in een Nederlandse kwekerij enkele maanden opgekweekt om ze weerbaarder te maken. Duits onderzoek laat zien dat de overlevingskans in de natuur daarmee groter wordt. Wanneer ze zijn opgegroeid tot volwassen dieren (de zogenaamde schieralen), kunnen ze vrij uitzwemmen naar de paaigronden in de Sargasso Zee om voor nageslacht te zorgen.

Deze uitzet is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EL&I in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. De Nederlandse overheid heeft een bedrag van 1,5 miljoen euro gereserveerd voor het uitzetten van jonge paling. In de periode 2010–2013 is jaarlijks € 375.000 beschikbaar. Het project is medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en wordt gecoördineerd door het Productschap Vis, in samenwerking met de Stichting DUPAN.


Bron: DUPAN

De televisierubriek Hart van Nederland (SBS6} besteedde kort aandacht aan het uitzetten van de pootaal. Bekijk de uitzending Aaltjes moeten paling redden

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.