Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

1 december 2015

Visserijorganisaties verontrust over nominatie wolhandkrab en rivierkreeft op exotenlijst

Op 4 december 2015 bespreekt het Comité voor Invasieve Exoten van de Europese Commissie een lijst met uitheemse plant- en diersoorten die in de EU niet gehouden, gekweekt, opgeslagen of verhandeld mogen worden. Vanuit de (binnen)visserij is verontrust gereageerd. Op de voorgestelde lijst staan namelijk ook soorten die economisch erg belangrijk zijn voor de binnenvisserij.


Sinds 1 januari 2015 geldt in de EU een verordening ter voorkoming en beheersing van schade aan biodiversiteit en ecosysteem door invasieve exoten. Het gaat om dieren en planten die oorspronkelijk niet in Europa thuishoren, maar er tegenwoordig toch voorkomen en schade zouden kunnen veroorzaken.

Centraal in deze nieuwe verordening (Nr. 1143/2014) staat een nog op te stellen lijst met te bestrijden invasieve exoten. Dieren en platen op deze lijst mogen niet gehouden, gekweekt, opgeslagen of verhandeld worden. Dit om te voorkomen dat ze zich definitief in delen van Europa vestigen, of verder uitbreiden naar lidstaten waar ze nu nog niet voorkomen.

Ter voorbereiding op de discussie in Brussel heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) een groep deskundigen een wetenschappelijk onderbouwd advies laten maken over welke soorten al dan niet een plek op de lijst verdienen. Ook deskundigen uit de praktijk zijn geconsulteerd, waaronder de Combinatie van Beroepsvissers.

Gezamenlijke brief

rivierkreeftOp de voorgestelde EU-lijst van invasieve exoten staan ook de Chinese wolhandkrab en vijf rivierkreeftensoorten. Vanuit de (binnen)visserij is men daarover zeer verontrust. Deze soorten zijn de laatste jaren economisch steeds belangrijker geworden voor de beroepsbinnenvisserij, als gevolg van de beperking van de palingvangst. Het wegvangen ervan door beroepsvissers zorgt bovendien voor beperking van de schade die ze kunnen aanrichten.

Daarom adviseren de Combinatie van Beroepsvissers, NetVISwerkNetVISwerk, de PO-Vissersbond IJsselmeerPO-Vissersbond IJsselmeer en de VisfederatieVisfederatie om de Chinese wolhandkrab en de rivierkreeftensoorten van de lijst te halen. Dit hebben ze laten weten in een gezamenlijke brief  aan drs. H.E. Groenewoud, de Nederlandse afgevaardigde in het Comité voor Invasieve Exoten.

Te veel haken en ogen

wolhandkrabben vangstDe visserijorganisaties verwerpen in deze brief het Europese voornemen om de wolhandkrab en kreeftsoorten op de lijst te laten staan, maar er wel een speciale uitvoeringsregeling voor vast te stellen.

Dan zou het mogelijk blijven om deze exoten te vangen en verhandelen, op voorwaarde dat er een landelijk beheerplan voor de zes soorten wordt gemaakt.

Het formuleren van een dergelijke uitvoeringsregeling en een beheerplan heeft echter te veel haken en ogen, vinden de organisaties. Het maken van een beheerplan vraagt een te grote inzet van de kleine binnenvisserij, die een gebrek aan mogelijkheden om te overleggen heeft. Zeker in een constructie waarbij de beheerplannen gedelegeerd worden naar provincies en waterschappen.

Er zijn namelijk gevallen bekend dat waterschappen de bestrijding van de kreeften toebedeelt aan hun eigen rattenbestrijders, en niet aan beroepsvissers. Ook in gebieden waar al beroepsmatig op de rivierkreeften gevist wordt.

Verder wijzen de visserijorganisaties erop dat de schadelijkheid van de zes exoten nog onvoldoende aangetoond is, vooral in gebieden waar deze soorten commercieel geëxploiteerd worden.

Advies: verwerp de lijst

De visserijorganisaties hopen dat Nederland zal stemmen voor het verwerpen van de huidige lijst. Daarna kunnen de Europese Commissie en het Comité voor Invasieve Exoten gaan werken aan een herziene lijst zonder de wolhandkrab en de uitheemse rivierkreeften.


Vermelde documenten:
- Brief visserijorganisaties aan Nederlandse afgevaardigde Comité voor Invasieve Exoten, 30 november 2015 (pdf, 200kb)
- Expertpanelbeoordeling van (potentiële) risico's en managementopties van invasieve exoten in Nederland. Verslagen Milieukunde nr. 486, Radboud Universiteit Nijmegen, 24 april 2015 (pdf, 1,7mb)

 


update

Op 4 december heeft het Comité voor Invasieve Exoten gestemd over de exotenlijst. De lijst waarop ook de wolhandkrab en uitheemse rivierkreeften staan, is toch aangenomen.
In januari komt de Europese Commissie met een Uitvoeringsregeling voor het opstellen van beheerplannen per soort. Afhankelijk van hiervan zal er actie ondernomen moeten worden.

In zijn verslag aan de Tweede Kamer met de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad op 14 en 15 december 2015 in Brussel, schrijft staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) Martijn van Dam ook over het exotenbesluit:
"Nederland is voor een Europese aanpak van invasieve exoten, maar was tegen de huidige Unielijst. Reden waren de belangen ten aanzien van de commercieel beviste wolhandkrab, het nagenoeg ontbreken van een overgangsperiode voor plantenkwekers en de beperkte tijd voor stakeholderoverleg en implementatie. Nu een gekwalificeerde meerderheid van lidstaten voor de lijst heeft gestemd zal deze vermoedelijk in januari 2016 worden gepubliceerd in het Europees Publicatieblad en in februari 2016 van kracht worden. Ik tref thans voorbereidingen voor de implementatie in nationale wetgeving, vormgeving van communicatie en douanecontroles. Ik zal uw Kamer daar nader over berichten."

Kamerbrief EZ met verslag EU-Visserijraad 14/15 december 2015 (pdf, 125kb, zie blz 10)Verder lezen op deze website:
- Vissoorten: Wolhandkrab
- Vissoorten: Rivierkreeft

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.