Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

27 augustus 2014

Beroepsvissers gaan over op digitaal registreren visserij op wolhandkrab

Om in het najaar, tijdens het gesloten seizoen voor de palingvangst, met aalfuiken op wolhandkrab te mogen blijven vissen, moeten de binnenvissers een digitaal registratiesysteem via de smartphone gaan gebruiken. Op deze manier kan de controle efficiënter en effectiever worden. Daarnaast worden de sancties op het overtreden van de regels aangescherpt.


De afspraken zijn de uitkomst van het overleg tussen het ministerie van Economische Zaken, de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) en de PO IJsselmeer. Op 20 augustus hebben 26 beroepsvissers deelgenomen aan instructiebijeenkomsten.

Voor het eerst gaan deze 26 beroepsvissers (5 binnenvissers, 13 IJsselmeervissers, 2 Wadvissers en 1 Oosterscheldevisser) met een digitaal systeem hun wolhandkrabvisserij inzichtelijk maken voor de controle van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Voortaan kan de NVWA meldingen van de vissers over aangekondigd vertrek, vertrek en aangekondigde aanlanding direct ontvangen van de beroepsvissers. Ook krijgt de NVWA nu snel inzicht in de fuikenposties van zowel de hokfuiken als de schietfuiken, die dagelijks van locatie wisselen. Op deze manier worden kosten bespaard.

Eén druk op de knop

laptop met locaties fuiken

Eerder werden de coördinaten van de fuiken uitgelezen van de plotter, opgeschreven, gescand, gefaxt, ingevoerd bij PVIS (Productschap Vis) en doorgestuurd naar de NVWA. Het registratiesysteem met de smartphone maakt het veel gemakkelijker om de locaties van de fuiken te registreren en wijzigingen door te geven. Voortaan staan de coördinaten met één druk op de knop in de database waartoe de NVWA toegang heeft.

De visser voert de locaties in als hij de fuiken voor het eerst uitzet. Zowel de visser als de NVWA kan de locaties op de computer zien. Ook de vertrek- en aanlandingslocaties van de vissersboten kunnen bijna op de meter nauwkeurig ingevoerd worden.

De eigen controleurs van de sector voeren controles uit op basis van de meldingen van de vissers. Daarvan maken zij per controle een digitaal rapport op. Overtredingen worden gemeld aan  CvB en PO IJsselmeer, en in ernstige gevallen ook direct aan de NVWA.

Het digitale registratiesysteem is ontworpen door het bedrijf NatuurNetwerk, met behulp van informatie afkomstig van de CvB en de PO IJsselmeer.

Schommelende boot

Om het systeem in de praktijk te testen, werd zowel vanachter de computer als buiten in het veld geoefend met het invoeren van gegevens. Het systeem werkte naar tevredenheid, maar het was voor de vissers nog wel de vraag of het straks bij slecht weer en in een schommelende boot ook nog zo goed zou werken.

invoeren locaties van fuiken

Haico Toxopeus van NatuurNetwerk: "We hebben het systeem zo ontwikkeld dat je als visser zelf kunt kiezen of je heel gedetailleerd per fuik gaat registreren, of dat je maar één keer per visdag een schatting van je vangst maakt. Op een dag met slecht weer of wanneer je veel haast hebt, kun je ook besluiten om het minder gedetailleerd te doen."

Minimale vereist zijn het sms'en van aankondiging van vertrek, van vertrek en van aankondiging van aanlanding van de vangst. Vereist zijn ook het invoeren van de geschatte hoeveelheid wolhandkrab, en daarna het aan de wal gewogen precieze gewicht van de krabbenvangst. In principe hoef je alleen voor de aankondiging van aanlanding en het invoeren van de vangstschatting de smartphone op het water te bedienen

Voor de vissers die hun fuiken regelmatig verplaatsen, zoals de vissers met schietfuiken, is het een ander verhaal. Zij zullen de verplaatsingen steeds moeten doorgeven via de smartphone.

De instructiedag werd ook gebruikt om het digitale registratiesysteem aan te passen aan de wensen van de deelnemende vissers.

Aanzienlijk verscherpt

Naast invoering van het digitale registratiesysteem worden de sancties op het overtreden van de nieuwe beleidsregels voor de wolhandkrabvisserij aanzienlijk verscherpt. Het ministerie van Economische Zaken publiceerde aangepaste regels voor verlening van een ontheffing voor het gebruik van aalvistuigen bij de visserij op wolhandkrab en noordzeekrab.
Meer informatie: Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noodzeekrabvisserij (pdf, 842kb).

 

Foto's: Arjan Heinen

logo eu

Het project Digitale registraties in kust- en binnenvisserij is geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel Programma 'Perspectief voor een duurzame visserij'.

 

Verder lezen:
- Vissen op wolhandkrab zonder bijvangst van aal
- Marktkansen voor de wolhandkrab
- Kenmerken van wolhandkrab

 

 

 

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.