Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

17 juni 2010

Vissers kunnen op wolhandkrab blijven vissen

Vissers mogen tijdens het palingvisserijverbod in het najaar op wolhandkrab blijven vissen. Voorwaarde is dat zij daarbij gebruik maken van aangepaste aalfuiken en dat zij een controleovereenkomst afsluiten.

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft met de visserijsector afgesproken dat vissers in september, oktober en november - wanneer een verbod op het vissen op paling geldt - op wolhandkrab mogen vissen als zij een controleovereenkomst hebben gesloten met het Productschap Vis. Daarnaast moeten zij vissen met aalfuiken waarin een ontsnappingsmogelijkheid voor aal zit.

Met de controleovereenkomst geven de vissers het productschap toestemming om hun vistuigen te controleren. Ook melden de vissers het aantal fuiken dat zij hebben en de locatie van de fuiken aan het Productschap Vis.

Met deze afspraak is volgens minister Verburg een goede handhaving gewaarborgd zonder dat dit tot onevenredige extra controle- en handhavingslasten voor de overheid leidt. De vissers nemen de helft van de kosten van de inzet van private controleurs voor rekening. Het ministerie van LNV betaalt de andere helft.

Het verbod op het vissen op paling in het najaar is een van de maatregelen van het Nederlandse aalbeheerplan ter verbetering van de aalstand. De visserij op de wolhandkrab biedt palingvissers een aantrekkelijke neveninkomst. De wolhandkrab wordt normaal gesproken met reguliere aalvistuigen gevangen. In september, oktober en november geldt echter een verbod op het gebruik van aalvistuigen. Hierdoor konden vissers ook niet meer op de wolhandkrab vissen.

Verder wil minister Verburg ook de komende jaren (tot en met 2012) palingvissers die inkomsten mislopen als gevolg van het palingvisserijverbod financieel tegemoet komen. Zij maakt daarbij gebruik van het Europees Visserij Fonds. Voor deze 3 jaar heeft zij hiervoor in totaal € 2,1 miljoen beschikbaar. Daarvan trekt zij voor 2010 € 1 miljoen uit. Het afgelopen jaar, toen voor het eerst een verbod op de palingvisserij gold, hebben vissers ook al een tegemoetkoming ontvangen van in totaal € 1,2 miljoen.


Bron: persbericht ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.