Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

10 april 2015

Vissersechtpaar Bekendam Beroepvissers van het Jaar 2015

Tijdens de jaarvergadering van de Combinatie van Beroepsvissers op 8 april is het vissersechtpaar Bert en Marja Bekendam uit Genemuiden verkozen tot Beroepsvisser van het Jaar. Het echtpaar Bekendam kreeg de eretitel omdat zij ware ambassadeurs zijn van de beroepsbinnenvisserij, ondanks dat zij zwaar getroffen zijn door de dioxineproblematiek en daardoor noodgedwongen moesten inkrimpen.


oorkonde Beroepsvissers van het Jaar 2015Helaas konden Bert en Marja Bekendam zelf niet aanwezig zijn op de jaarvergadering. Zij zullen de oorkonde later overhandigd krijgen door CvB-voorzitter Jaap Geleijnse.

De titel Beroepsvisser van het Jaar is in 2007 ingesteld om beroepsvissers in de schijnwerpers te zetten die een belangrijke voorbeeldfunctie hebben bij de inspanningen om de beroepsvisserij in de binnenwateren ook in de toekomst te kunnen blijven uitoefenen.

Bert Bekendam is al jaren actief in de visstandbeheercommissie (VBC). Hij heeft actief meegewerkt aan het visplan voor hun visgebied in goede relatie met de sportvisserij. Hij levert gegevens over de visvangst, maar wijst de sportvisserij ook op hun verantwoordelijkheid hiervoor.

Iedereen die bij hem wil komen kijken, is welkom en geeft hij gewillig tekst en uitleg geven over zijn visserij. Zo hebben de Bekendammen geregeld volksvertegenwoordigers op bezoek. De voltallige Visserijcommissie van de Tweede Kamer is al eens op hun bedrijf komen kijken.

Recent ging ook een Europarlementariër bij hen mee aan boord. Ook vertegenwoordigers van de sportvisserij, leden van de VBC, zijn mee aan boord genomen om uitleg te krijgen over de zegenvisserij.

marja en bert bekendam

Marja Bekendam is een belangrijke stuwende en sturende kracht in hun visserijbedrijf. Ze reageert veel op de zaken waarmee de CvB bezig is, en denkt en werkt goed mee met de organisatie. En dat doet ze niet alleen landelijk, maar ook op Europees niveau.

Zo maakte ze deel uit van de CvB-delegatie die in Brussel heeft gesproken met de Europese Commissie en met leden van de Visserijcommissie van het Europees parlement. Verder is zij voorzitter van het Europese netwerk voor Vrouwen in de Visserij (AKTEA), en brengt via deze weg ook de belangen van de binnenvisserij onder de Europese aandacht.

Ook behoort ze tot de actieve kern van de CvB-werkgroep 'Promotie Binnenvisserij en Zoetwatervis', en houdt zij door het hele land lezingen over de beroepsbinnenvisserij, met name voor vrouwenorganisaties.

Marja en Bert hebben ook meegedaan aan de Open Dagen Beroepsbinnenvisserij. Hun open dag was een groot succes.

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.