Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

9 mei 2013

Voor het eerst glasaal 'over de dijk' geholpen

Al enkele jaren worden volwassen palingen (schieralen) 'over de dijk' gezet, zodat ze vanuit de binnenwateren de zee kunnen bereiken om zich daar voort te planten. Voor het eerst zijn er nu babypalinkjes (glasalen) 'over de dijk' gezet, zodat ze vanuit zee de binnenwateren kunnen bereiken om daar op te groeien. Het is nog een experiment, onderzoek is in volle gang.


Bram van Wijk, beroepsbinnenvisser en visstandonderzoeker van Visserij Service Nederland, voert dit jaar een onderzoek uit naar de hoeveelheden glasaal bij afvoerpijpen van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) die op zout/brak water lozen. Doel van dit onderzoek is om vast te stellen of deze lozingen een aantrekkingskracht op glasaal hebben. Ook wil Van Wijk vaststellen of de glasalen op een rendabele manier te vangen zijn, zodat ze kunnen worden overgezet naar geschikte opgroeigebieden in de zoete binnenwateren.

glasalenBij eerder onderzoek voor het waterschap Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland) had Van Wijk al waargenomen dat de glasaal zich massaal ophoopt bij de afvoerpijp van de RWZI in Den Oever. Een deel van deze glasaal ging naar binnen, maar een groot deel werd vermoedelijk opgegeten door andere vissen.

Voor de palingstand is het essentieel dat glasaal van zout naar zoet water kan zwemmen. Paling groeit immers op in zoet water. Vanwege de vele barrières langs de kust, zoals dijken en gemalen, kan de volwassen paling echter moeilijk naar zee zwemmen om zich voort te planten. Evenzo kunnen de babypalinkjes moeilijk de zoete binnenwateren bereiken.

Onderzoek uitgebreid

Op initiatief van de Combinatie van Beroepsvissers is het onderzoek van Bram van Wijk nu uitgebreid met het wegvangen van glasalen die zich ophopen bij de afvoerpijpen van de RWZI's, om deze daarna uit te zetten in de zoete binnenwateren. De eerste 4500 glasalen zijn in april weggevangen voor de pijp van de RWZI in Den Oever en uitgezet in de Amstelmeerboezem (kop van Noord-Holland).

De CvB draagt financieel bij aan het nieuwe project 'Glasaal over de dijk'. De meeste financiering (70%) komt uit Nederlandse en Europese subsidie.

Als bijdrage aan het aalherstel bestaan er al projecten waarbij beroepsbinnenvissers schieraal over de dijk zetten.

 

Voor meer informatie: Glasaalonderzoek bij rioolwaterzuiveringen, artikel Visserij Service Nederland.  

Lees ook op deze website:
- Nieuwsbericht Binnenkort ook glasaal over de dijk gezet?
- Dossier Aalbeheer

 

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.