Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

8 juli 2013

Wetenschap heeft positief nieuws over de aal

De Europese aalbeheerplannen zijn een goede manier om te werken aan het aalherstel. Er worden positieve effecten zichtbaar. Dit was eind juni de conclusie van vooraanstaande wetenschappers op een internationale conferentie over de aal.


De aalconferentie vond plaats van 25 tot 27 juni 2013 in Londen en was georganiseerd door het Britse Instituut voor Visserijbeheer (IFM). Tot de deelnemers behoorden bijna tweehonderd vertegenwoordigers uit wetenschap, particuliere organisaties (ngo's), politiek en sector. Vanuit Nederland waren palingwetenschapper Martin de Graaf van Imares, DUPAN-voorzitter Alex Koelewijn en CvB-beleidsmedewerker Arjan Heinen aanwezig.

aalbioloog-willemdekkerTijdens de conferentie stonden de aalbeheerplannen van de verschillende Europese landen centraal. De bekende palingbioloog Willem Dekker, verbonden aan de Zweedse universiteit voor agrarische wetenschap, sprak over de evaluatie van Europese aal managementplannen. Hij meent dat het verdwijnen van visserij niet realistisch is. De aandacht moet volgens hem uitgaan naar andere oplossingen.
In een grafiek wees hij op de stijging van de glasaalintrek sinds 2010 (foto rechts). Dat wijst op een positief resultaat van de Europese aalbeheerplannen.

Sterfte teruggedrongen

Wetenschapper Martin de Graaf van Imares lichtte het Nederlandse aalmanagementplan toe. Hij zei dat bereikt is dat de sterfte van paling met 50 procent is teruggedrongen. De beoogde uittrek van schieraal wordt echter nog niet behaald. Ook hij sprak de hoop uit dat de sterke toename van de glasaalintrek bij het referentiepunt in Den Oever zich de komende jaren zal voortzetten.

dupan-presentatie-londenDUPAN-voorzitter Alex Koelewijn gaf in Londen een presentatie over het succesvolle project Paling Over De Dijk (foto rechts). Hij wees hierbij op het belang van een goede samenwerking van de betrokken partijen.
Andere Europese landen toonden daarbij veel belangstelling voor het Duurzaam Paling Fonds.

Doorbraak kweek palinglarven

Groot nieuws kwam er uit Italië, waar het wetenschappers gelukt is om aallarven te laten eten. Het produceren van palinglarven in gevangenschap lukte al langer, ook bij Glasaal Volendam. Maar de voortplanting blijft steken, omdat de larven tot voor kort niet of nauwelijks aten. Ze gingen daardoor direct weer dood. De universiteit van Bologna is het nu gelukt om de palinglarfjes actief te laten eten, zonder ze kunstmatig te voeden.

Een deel van het geheim lijkt te zitten in het produceren van gezonde larven. De larven die afkomstig zijn van schieralen die zelf in de bakken paaiden, scoorden veel beter dan de larven afkomstig van hom en kuit dat door onderzoekers bij elkaar is gebracht.

Verder onderzoek blijft nodig, want het is nog niet gelukt de larven veel langer dan twee weken in leven te houden.

Aangetoond

Ook was er positief nieuws over nieuwe vormen van schieraalpassages bij waterkrachtcentrales (Duitsland) en aalgoten voor glasaal (Engeland).

De Engelse wetenschapper David Righton van het Britse overheidsinstituut Cefas presenteerde de laatste resultaten van EELIAD, een onderzoeksproject voor aal. Daaruit blijkt dat uitgezette pootaal hetzelfde migratiegedrag vertoont als de paling die zich van nature in dat gebied bevindt. Hiermee is aangetoond dat het uitzetten van jonge paling bijdraagt aan het vergroten van het bestand en de paaipopulatie.

glasaalladder-brits

In Engeland is er ook veel aandacht voor herstel van rivieren. Veel vrijwilligers zetten zich in voor het schoonmaken van riviertjes en de monitoring van glasaalgoten. Dit wordt gecoördineerd door de dierentuin van London.

De Britse Environment Agency toonde het succes van een glasaal-ladder in rivier Parrett in Somerset (foto rechts). Glasalen gebruiken de ladder massaal om hun leefgebied te bereiken.

Over het algemeen werd gepleit voor een gecoördineerde, Europese aanpak bij het toegankelijk maken en verbeteren van het opgroei- en leefgebied van de paling in zoet water, om zo aalherstel en een duurzame toekomst van de paling te bevorderen.

Plannen voor aalbeheer richten zich nu vooral op beperkingen van de visserij. Aan het opheffen van migratiebarrières wordt over het algemeen nog weinig gedaan. Dit heeft dikwijls te maken met gebrek aan financiële middelen. In landen als Portugal en Spanje komt het aalbeheer helemaal slecht van de grond vanwege de economische malaise daar.


Bronnen:
- DUPAN Journaal Jaargang 3 juli 2013, nummer 2
- Palinglarven eten actief, nieuwsbericht website Visserijnieuws
- Mondeling verslag CvB beleidsmedewerker Arjan Heinen


Verder lezen:
- Dossier Aalbeheer
- website DUPAN

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.