Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

14 augustus 2012

Wetterskip Fryslân onderzoekt visstand

Wetterskip Fryslân is gestart met opname van de visstand in een groot aantal wateren in haar beheergebied. Friese beroepsvissers zijn hierbij ingeschakeld. Het gaat om de aantallen, de soorten, het gewicht en de conditie van de vispopulatie.


logo wetterskip fryslan

Wetterskip Fryslân laat de visstand elke drie jaar onderzoeken. Dit jaar worden 16 wateren onderzocht, waaronder de Tjonger, Schoterlandse compagnonsvaart, De Deelen, het Nannewijd en een groot aantal boezemmeren in het zuidwesten van de provincie. Met behulp van lange reeksen waarnemingen kunnen conclusies getrokken worden over de ontwikkelingen in de visstand.

Het waterschap doet daarnaast onderzoek naar de chemische kwaliteit, de waterplanten, de algen en kleinere waterdieren. Al deze metingen geven inzicht in de ecologische toestand van het oppervlaktewater.


Verbetering waterkwaliteit

Wetterskip Fryslân gebruikt de gegevens onder meer voor de Kaderrichtlijn Water. Dit is een Europese richtlijn voor verbetering van de kwaliteit van de oppervlaktewateren. Om de kwaliteit van het water te verbeteren, legt het waterschap natuurvriendelijke oevers aan langs meren, kanalen en vaarten. Ook wordt geïnvesteerd in het verder verbeteren van de afvalwaterzuivering.

Verder worden diverse stuwen, sluizen en gemalen aangepast ter bevordering van vismigratie. Hiermee wil het waterschap de leefgebieden van vissoorten vergroten. Met het onderzoek kan het waterschap de effecten van de maatregelen vaststellen.

De Friese beroepsvissers en twee ecologische adviesbureaus worden bij het onderzoek ingeschakeld. Alle gevangen vis wordt gemeten en gewogen. Daarnaast wordt ook naar de gezondheid van de vissen gekeken. Alle vis wordt weer teruggezet in het water.


Bron: Wetterskip Fryslân

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.