netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

De CvB is inmiddels opgeheven, de website wordt niet meer bijgewerkt.

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

FOTOALBUM MARKIEZAATSMEER

Palingvissen op de wetlands

Foto's: Nico van Doorn

familie-kooistra

Op deze pagina foto’s van het echtpaar Peter en Annet Kooistra, bezig met palingvissen op het Markiezaatsmeer, op de grens van Zeeland en Brabant. Ze vissen met palingfuiken.

Het Markiezaatsmeer is een deel van de Oosterschelde dat in 1984 van de zee is afgesloten. Toen is er in het kader van de Deltawerken een nieuwe dam aangelegd, de Markiezaatskade. Dit is na het Waddengebied en IJsselmeer het grootste wetlandgebied van Nederland.

Het Markiezaatsmeer is eigendom van het Brabants Landschap. De Kooistra’s leveren ook visvangstgegevens aan het Brabants Landschap en rapporteren jaarlijks over hun visserijactiviteiten.


fkooistra2         kooistra3


De paling in dit meer is van heel goede kwaliteit. De Kooistra’s willen daarom graag meewerken om schieraal (geslachtsrijpe paling) te vangen en uit te zetten (‘over de dijk zetten’), zodat de paling kan migreren naar de paaigronden.foto4

familie-kooistra
familie-kooistra


Hier zetten de Kooistra's paling 'over de dijk'.