netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

De CvB is inmiddels opgeheven, de website wordt niet meer bijgewerkt.

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

FOTOALBUM PALING VOORBIJ DE EENDRACHT

Startschot Paling over de Dijk in 2013

Foto's: Cornelie Quist en Norbert Jeronimus


Op woensdag 18 september 2013 vond in de Hoekse Waard bij gemaal De Eendragt in Zuid-Beijerland de officiële start plaats van het project 'Paling over de Dijk' in 2013. Op 24 locaties in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Brabant, Gelderland en Friesland vangen beroepsvissers de geslachtsrijpe paling (schieraal) weg vlak voor de pompen van de gemalen. Daarna zetten ze de paling uit achter de gemalen, waardoor ze kunnen ontsnappen naar open zee. Zo kan de paling voor nageslacht zorgen, en kan er uiteindelijk meer jonge paling in Nederland komen.


De proef vormt een unieke samenwerking tussen de gezamenlijke gebruikers en beheerders van ons binnenwater (beroepsvissers, sportvissers, waterschappen, provincies). Zij zijn bezorgd over de lage palingstand in de binnenwateren. Dankzij de toegang tot de zee kan de overgezette paling voor nageslacht zorgen, en kan er uiteindelijk meer jonge paling in Nederland komen.

 

start proefproject bij gemaal de eendragt   beroepsvisser aart van der waal

links: De paling wordt weggevangen voor gemaal De Eendragt.
rechts: Beroepsvisser Aart van de Waal vangt de paling op in een schietfuik.

 

wegen van weggevangen paling    tellen van weggevangen paling

links: De paling wordt gewogen door controleur Arie de Rooij (Sportvisserij Zuidwest Nederland).
rechts: De paling wordt geteld. Het resultaat was 21 schieralen. De zwaarste vrouwelijke paling woog 1,9 kilo.

 

aart van der waal    paling over de dijk gedragen

links: Beroepsvisser Aart van de Waal: "Dit zijn topmoeders, elk goed voor één tot vier miljoen eitjes."
rechts: De paling wordt daarna over de dijk gedragen naar het Haringvliet.

 

paling uitgezet in haringvliet    paling in haringvliet

links: De paling wordt uitgezet door Albert Vemue (Unie van Waterschappen) en Alex Koelewijn (Dupan).
rechts: En kan dan via het Haringvliet uitzwemmen naar zee.

 

 

Voor meer informatie:
- Start project Paling Over De Dijk 2013
- Aalbeheer op maat