netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

De CvB is inmiddels opgeheven, de website wordt niet meer bijgewerkt.

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

logo open dag

fotoverslagen Open Dagen Nederlandse Beroepsbinnenvisserij

Genemuiden, provincie Overijssel

Fotoverslag Open dag bij visserijbedrijf Hoekman-Bekendam


Een fascinerende kennismaking met de binnenvisserij

 


Visserijbedrijf Hoekman-Bekendam (GM 18) hield Open Dag tijdens het culturele evenement Genemusiment op 21 september 2013 in Genemuiden. De promotie van de binnenvisserij was goed voorbereid. Beroepsvisser Bert en Marja Bekendam zetten met hun gezin het beste beentje voor.

In de binnenhaven van Genemuiden lag de mooi versierde kotter GM 18 afgemeerd.

open dag visserijbedrijf bekendamopen dag hoekman-bekendam in genemuidenIn de haven werden flyers uitgedeeld met een verwijzing naar de nabijgelegen visserijloods van het bedrijf. Bezoekers konden aan dek voor een kijkje op de kotter!

open dag visserijbedrijf hoekendam-bekendambezoekers op kotter GM 18Op het terrein van de visserijloods stonden diverse (schiet)fuiken met tekst en uitleg. Bezoekers konden zien hoe een dergelijk vangtuig in het water staat, hoe ermee gevist wordt, en wat ermee gevangen wordt.

ingang visserijloods Hoekman-Bekendam in Genemuidenfuiken visserijbedrijf hoekman-bekendamfuiken in visserijloods hoekman-bekendam
In de visserijloods werd een doorlopende fotopresentatie vertoond en er was een leestafel ingericht met boeken over (zoetwater)visserij, paling e.d. Bezoekers kregen uitleg over visstandbemonstering, visplannen en de bijdrage van het bedrijf aan duurzaam herstel van de palingstand. Zo werd duidelijk gemaakt dat binnenvissers niet alleen oogsten, maar ook beheren.

fotopresentatie over zoetwatervisserijuitleg in visserijloodsDe ijstafel met daarop allerlei zoetwatervissen, krabben en kreeften uit het IJsseldeltagebied deed menigeen versteld staan van de grote verscheidenheid en pracht van het zoetwaterleven.

ijstafel met zoetwatervissenzoetwatervissenBeroepsvisser Bert Bekendam wist het geïnteresseerde publiek te boeien met zijn grote kennis. Hij vertelde over de geschiedenis van het bedrijf, het eeuwenoude vergunningenstelsel, de aanpassingen van de beroepsvisserij aan de gewijzigde regelgeving, de samenwerking met waterbeheerders en natuurorganisaties, en veel meer.

krabben en kreeft in  de ijsseldeltabinnenvisser bert bekendam boeide bezoekers van de open dagMeer informatie op de website van Visserijbedrijf Hoekman-Bekendamwebsite van Visserijbedrijf Hoekman-Bekendam


Foto's: Cornelie Quist


verse zoetwatervis