netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

De CvB is inmiddels opgeheven, de website wordt niet meer bijgewerkt.

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

Interessante filmpjes over aalbeheer

 

* Palingen Over De dijk 2013

Uitleg van het DUPAN-project dat duizenden geslachtsrijpe palingen veilig over de Nederlandse dijken naar zee heeft gebracht.

 

6 min. 22 sec., 26 februari 2014, geplaatst door Stichting DUPAN


 

* Eerste palingen over de dijk in Zuid-Beijerland

Woensdagochtend 18 september 2013 is in Zuid-Beijerland de eerste paling over de dijk gezet. De paling kan niet zelf naar zee zwemmen doordat het gemaal De Eendragt ervoor zit. Het vormde de start van het project Paling over de Dijk in 2013.

 

1 min. 47 sec., 18 september 2013, geplaatst door RTV Rijnmond


 

* Vismigratie in Friesland

Deze uitzending van Omroep Friesland gaat over vismigratie. De paling staat centraal. Hierbij veel aandacht voor de rol van de beroepsvisserij bij de bemonstering bij gemalen, en bij het overzetten van de schieraal.
Het filmpje is deels Fries gesproken.

 

23 minuten, 5 juni 2012, uitgezonden door Omroep Fryslân


 

* Uitzetten jonge palingen in het Zwartemeer

Op 17 mei 2013 hebben beroepsbinnenvissers Timmerman en Bekendam uit Genemuiden 110.000 jonge palingen uitgezet in het Zwarte Meer en het Zwarte Water en de Vecht bij Genemuiden. In het belang van herstel van de Nederlandse palingstand heeft de palingsector in het voorjaar van 2013 bijna 3 miljoen jonge palingen uitgezet.

 

15,5 minuten, 17 mei 2013, geplaatst door breman.net


 

* Vissers zetten glasaaltjes uit in Kop van Overijssel

Uitzending van RTVOost over beroepsvissers die 23,5 kilo glasaaltjes uitzetten in de wateren van de Wieden en de Weerribben. Het gebied is door sluizen en gemalen hermetisch afgesloten. Paling kan er niet in en niet uit.

 

2,5 minuten, 24 april 2012, gepubliceerd door RTVOost


 

* Terugkeer van de glasaaltjes

Het filmpje Return of the Elves laat zien hoe de glasaal met de vloed massaal de trechter van de baai van Bristol en verder de rivier de Severn in geduwd worden. Wanneer de vloedstroom wegvalt, zoeken de glasalen de oevers op om niet weer mee de zee in getrokken te worden bij eb. Maar dan komen ze met miljoenen in een riviertje nog kleiner dan de Vecht. Daar is niet genoeg voedsel voor deze grote hoeveelheden glasalen. Het is dan aan de mens om deze glasaal te helpen om in voedselrijke gebieden te komen, om op te groeien en de aalstand te versterken. Vissers spelen hierbij een belangrijke rol.

 

11 min. 45 sec., 2 augustus 2012, gepubliceerd door Al Jazeera English


 

* Jonge paling uitgezet

Het gaat niet goed met de paling in Nederland. Om een bijdrage te leveren aan het herstel van de palingstand zet een groep Friese palingvissers jonge paling uit. Beroepsbinnenvisser Ep de Visser vertelt hoe en waarom hij al jarenlang jonge paling uitzet.

 

3 minuten, 26 mei 2009,  gepubliceerd door de Wereldomroep


 

* Gekweekte paling groeit goed in de natuur

Goed nieuws voor het herstel van de palingstand in Nederland. Uit wetenschappelijk onderzoek van maart 2012 blijkt dat paling die in kwekerijen is opgegroeid zich prima weten te redden als ze na enkele maanden in het buitenwater wordt uitgezet. Jonge opgekweekte palingen schakelt eenmaal uitgezet direct over op natuurlijk voedsel.
Ook blijkt uit de groeicijfers dat de jonge opgekweekte palingen het even goed doen als hun soortgenoten die niet in kwekerijen zijn opgegroeid.

 

4 minuten,15 maart 2012, gepubliceerd door DUPAN


 

* Nieuw kwekerij voor glasaal in Volendam

Onderzoek naar het opkweken van larven tot glasaal in Volendam.

 

5 minuten, 31 januari 2012, gepubliceerd door het VARA-programma DeGids.fm


 

* Volendam Glasaal de toekomst van de paling

Film van Innovatienetwerk Nederland over het project Volendam Glasaal, een initiatief van Volendamse ondernemers en Leidse wetenschappers, gesteund door het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Holland. Over teruglopende palingvangsten, het gebrek aan glasaal, en onderzoek naar voortplanting in gevangenschap.

 

15 minuten, 15 mei 2011, gepubliceerd door Volendam Glasaal


 

* Vismigratierivier Afsluitdijk

Sinds de aanleg van de Afsluitdijk kunnen paling en andere vissen die zoetwater nodig hebben voor de voortplanting, vanuit de Waddenzee het zoete IJsselmeer niet meer bereiken. De aanleg van een Vismigratierivier zou de eerste stap kunnen zijn naar het herstel van de ecologische balans tussen zout en zoet water. De kilometerslange rivier kan straks de Waddenzee met het IJsselmeer verbinden. Zo kan de trekvis zwemmend via deze getijdenrivier het IJsselmeer bereiken en weer terug.

 

6 min. 38 sec., 13 november 2013, geplaatst door De Nieuwe Afsluitdijk


 

* The End of the River

Documentairefilm over de desastreuze gevolgen van waterkrachtcentrales voor vissen bij het ontbreken van visgeleiding. Maar de film laat ook zien hoe in Duitsland diverse projecten worden uitgevoerd waarbij vooral de aal op grote schaal alternatief vervoer wordt geboden.

 

29 minuten, 6 november 2012, gemaakt in opdracht van EAA Brussels