netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

Visie beroepsvissers op verduurzaming visserij

Duurzaamheid kent vele aspecten. De Combinatie van Beroepsvissers (CvB) onderscheidt de volgende:

  1. Duurzame exploitatie van de verschillende vissoorten
  2. Duurzaamheid van het visserijbeheersysteem
  3. Duurzaamheid van de bedrijven en bedrijfsvoering
  4. Duurzaamheid op mondiale schaal (uitstoot broeikasgassen)

1. Duurzame exploitatie van de verschillende vissoorten

De beroepsbinnenvisserij wil graag de visbestanden duurzaam exploiteren. In overleg met de landelijke sportvisserij en het ministerie van LNV is daartoe de handleiding Vissen met Verstand  geschreven.
Het basisprincipe van deze handleiding is dat een zorgvuldig, duurzaam gebruik van de visstand is af te meten aan: 1) de omvang, en 2) de lengtesamenstelling van de geëxploiteerde visstand.
Om deze gegevens te kunnen achterhalen, moeten de vangsten en de daarvoor gebruikte visserij-inspanning goed worden bijgehouden. Dat geldt voor zowel beroepsvissers als sportvissers.

Zijn die gegevens per vissoort beschikbaar, dan is uit te rekenen hoeveel vis van welke soorten er geoogst kan worden om te voldoen aan de eis van duurzaam vissen. In het rapport Vissen met Verstand wordt dat de Duurzaam Oogstbare Productie (DOP) genoemd.
Beroepsvisserij en sportvisserij moeten er vervolgens voor zorgen dat de werkelijke hoeveelheid geoogste vis de DOP niet overschrijdt. Hierover worden in de VBC’s afspraken gemaakt tussen sport- en beroepsvisserij. Ook wordt vastgelegd hoe er gecontroleerd wordt op naleving van de afspraken.

Download de handleiding Vissen met Verstand (pdf, 44 pagina’s, 8,8 mb)
Of download de samenvatting Vissen met Verstand (pdf, 2 pagina’s, 81 kb)

2. Duurzaamheid van het visserij beheersysteem

Een beheersysteem vraagt tijd, geld en inzet van sport- en beroepsvisserij. Er moeten gegevens over visstand en visserij verzameld worden. Deze gegevens moeten geanalyseerd worden. Er moeten beheerafspraken gemaakt worden, doelen geformuleerd en een systeem van controle, handhaving en sanctionering afgesproken. Een flinke klus.
De Amerikaanse wetenschapper Elinor Ostrom, winnaar van de Nobelprijs voor economie, heeft via een breed onderzoek aangetoond dat groepen, wanneer zij de kans krijgen, in staat zijn tot gemeenschappelijk beheer van de natuurlijke hulpbronnen waarvan zij afhankelijk zijn. Zij onderscheidt een aantal basisprincipes voor succesvol beheer.

De ideeën van Ostrom zijn goed bruikbaar voor de inrichting van een op duurzaamheid gerichte visserij. Om die reden heeft de CvB deze basisprincipes vertaald naar de praktijk van de VBC’s. Zo zijn ze te gebruiken om het functioneren van de VBC’s te verbeteren.

* Lees: De succesfactoren voor gemeenschappelijk beheer

* Lees het artikel van Arjan Heinen over een praktijkvoorbeeld van samenwerking binnen VBC Volkerak-Zoommeer: Waar gaan we heen met het visserijbeheer in binnenwateren?, uit: Visserijnieuws no.8, 22 februari 2013 (pdf, 1mb)

* Lees het nieuwsbericht: CvB adviseert wettelijke registratieplicht onttrekking vis, 12 maart 2013

3. Duurzaamheid van visserijbedrijven

De beroepsbinnenvisserij kan een goede boterham verdienen aan de visserij als de bedrijven voldoende vis kunnen vangen en deze vangst kan verkopen voor een goede prijs. Het gaat niet alleen om hoeveelheden; het gaat om een combinatie van factoren zoals:

  • kostenefficiëntie
  • goed imago van het product
  • goede prijs
  • voldoende vangstmogelijkheden van verschillende vissoorten, krabben en kreeftachtigen.

Voor al deze aspecten zet de CvB zich in.

4. Duurzaamheid op wereldschaal

De beroepsbinnenvisserij levert een product dat ‘direct om de hoek’ wordt gevangen. De vis wordt zo veel mogelijk levend of vers (beslist niet ingevroren, en veelal ook zonder ijs) aan de consument geleverd.
De klanten van beroepsvissers zijn veelal ook particulieren uit de directe omgeving, restaurants en kleine handelaren die de vis lokaal afzetten.

In deze hele keten van de beroepsbinnenvisserij is de uitstoot van het broeikasgat CO2 dan ook gering (berekeningen ontbreken nog).

Koop verse vis

Wie op zoek is naar verse zoetwatervis, hoeft niet verder te zoeken. Alleen even klikken op Verkoop aan huis. Daar vindt u adressen van visserijbedrijven die verse zoetwatervis aan huis verkopen. Verser kunt u ze niet krijgen.

* Alle bedrijven verkopen verse wilde paling (bakaal of stoofaal). De meeste verkopen ook gerookte wilde paling (meestal zelf gerookt).
* Ze verkopen ook schubvis, voornamelijk snoekbaars en in mindere mate snoek, baars, voorn, karper, brasem en zeelt.
* Verder verkopen de beroepsvissers ook wolhandkrab en rivierkreeft aan huis en in enkele gevallen bot (platvis).
* Zeeuwse beroepsvisserijbedrijven verkopen ook zoutwatersoorten, zoals (hangcultuur)mosselen en oesters, zoutwaterkreeft, harder, makreel, geep en ansjovis.

De verkoop van vis is over het algemeen seizoensgebonden.
Naast eigen gevangen vis, verkopen de vissers ook vis die is opgekocht van collega-vissers.

Enkele binnenvissers verbinden de naam van het vangstgebied aan hun paling (Alkmaardermeer, Veerse meer, IJsselmeer, Hoeksgoud).

In Zeeland zijn Oosterscheldekreeft, harders, paling en hangcultuurmosselen van binnenvissers gecertificeerd als Zeker Zeeuws Streekproduct.

In Friesland is de paling afkomstig van leden van de Friese Bond van Binnenvissers gecertificeerd als Wylde Fryske Iel.

Eet smakelijk!