netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

De CvB is inmiddels opgeheven, de website wordt niet meer bijgewerkt.

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

Bot

bot

De platvis bot (Platichthys flesus) is inheems in de Nederlandse wateren en komt algemeen voor. De bot is nauw verwant aan de schol. Het uiterlijke verschil is dat er nauwelijks duidelijke vlekken op de (donkere) bovenzijde van de vis te zien zijn. De bot heeft ook een dikker lichaam dan de schol, en het vlees is fijner van structuur.

De bot heeft een groenbruine rug met duidelijke knobbeltjes langs de zijlijn. De bot wordt meestal niet groter dan 50-60 centimeter, en is bij een lengte van 25 tot 30 centimeter geslachtsrijp. De bot staat bekend als een snelle groeier en kan in drie tot vier jaar de geslachtsrijpe lengte bereiken.

De bot eet naast bodemdiertjes, zoals wormachtigen en garnaaltjes, ook kleine vis. Met name grote botten ontplooien zich soms als echte roofvissen.


Brakwater en zoetwater

Botten paaien in zeewater, maar groeien in brak water op. Ze leven bij het liefst in brakke getijdenwateren en riviermondingen, maar zwemmen net zo makkelijk de zoete rivieren op.

Over het algemeen trekken zoetwaterbotten een jaar later dan brakwaterbotten naar zee om zich voort te planten. Wijfjes kunnen twee miljoen eitjes produceren.


Vangst

De beroepsvissers vangen bot met kieuwnetten en zegens. Daarnaast is bot bijvangst in palingfuiken.


Verse bot

Botten zijn het hele jaar te vangen, maar het najaar is favoriet: dan hebben ze zich goed vol gegeten. Bot is familie van de scholachtigen en heeft geen uitgesproken smaak. Dagvers aangevoerd is bot zeker de moeite waard. Het visvlees gaat vrij gemakkelijk van de graat.


Naar recepten met bot

Naar lijst verkoopadressen verse bot

 Met dank aan visserijbedrijf Timmerman (GM 57) uit Genemuiden voor gebruik van de foto.

Koop verse vis

Wie op zoek is naar verse zoetwatervis, hoeft niet verder te zoeken. Alleen even klikken op Verkoop aan huis. Daar vindt u adressen van visserijbedrijven die verse zoetwatervis aan huis verkopen. Verser kunt u ze niet krijgen.

* Alle bedrijven verkopen verse wilde paling (bakaal of stoofaal). De meeste verkopen ook gerookte wilde paling (meestal zelf gerookt).
* Ze verkopen ook schubvis, voornamelijk snoekbaars en in mindere mate snoek, baars, voorn, karper, brasem en zeelt.
* Verder verkopen de beroepsvissers ook wolhandkrab en rivierkreeft aan huis en in enkele gevallen bot (platvis).
* Zeeuwse beroepsvisserijbedrijven verkopen ook zoutwatersoorten, zoals (hangcultuur)mosselen en oesters, zoutwaterkreeft, harder, makreel, geep en ansjovis.

De verkoop van vis is over het algemeen seizoensgebonden.
Naast eigen gevangen vis, verkopen de vissers ook vis die is opgekocht van collega-vissers.

Enkele binnenvissers verbinden de naam van het vangstgebied aan hun paling (Alkmaardermeer, Veerse meer, IJsselmeer, Hoeksgoud).

In Zeeland zijn Oosterscheldekreeft, harders, paling en hangcultuurmosselen van binnenvissers gecertificeerd als Zeker Zeeuws Streekproduct.

In Friesland is de paling afkomstig van leden van de Friese Bond van Binnenvissers gecertificeerd als Wylde Fryske Iel.

Eet smakelijk!