netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

De CvB is inmiddels opgeheven, de website wordt niet meer bijgewerkt.

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

Snoek

snoek

De snoek (Esox lucius) bewoont een groot gebied: Europa, Noord-Azië en Noord-Amerika. De vis leeft vooral in zoet water, maar kan ook in brak water voorkomen, zoals de Oostzee. In Nederland komt de snoek algemeen voor in de binnenwateren en het IJsselmeer.

 

Voortplanting

De mannetjes groeien minder snel dan de vrouwtjes en worden maximaal 100 cm groot. Zij zijn doorgaans geslachtsrijp op driejarige leeftijd, wanneer zij 25-40 cm groot zijn. De vrouwtjes kunnen maximaal 150 cm groot worden. Zij worden geslachtsrijp als zij drie tot vijf jaar oud zijn, en zijn dan 40-55 cm lang.

De voortplantingstijd ligt in maart tot mei, bij watertemperaturen van 2-12 graden Celcius. De eieren (ca. 15.000 tot 20.000 per kg lichaamsgewicht) worden liefst afgezet in ondiep water.

Bij het paaien wordt een wijfje vaak door twee mannetjes gevolgd en bevrucht. De larven, die nog geen bek hebben, hechten zich met behulp van hechtorgaantjes voor hun ogen vast aan waterplanten, grassen e.d. Dit tot zij 12 mm groot zijn Zij voeden zich later met onder meer watervlooien en vislarven. Grotere larven jagen ook op kleinere soortgenoten.

De prooi van volwassen snoeken bestaat vooral uit vissen (ook de eigen soort), kikkers, waterinsecten en jonge watervogels.

 

Vangst

In de beroepsvisserij wordt op snoek gevist met kieuwnetten en electrovisapparaten. Daarnaast is de vis bijvangst in palingfuiken.

In wateren waar zij het beheer over de visstand voeren, streven de beroepsvissers ernaar om de grotere snoeken (70cm+) te vangen en te verkopen. Veel grote snoeken in het watersysteem verkleint namelijk de kans dat kleine snoek groot wordt. Ook vormt dit een grote bedreiging voor de stand van voorn, baars en brasem. Deze vissen zijn allen prooi voor de snoek.

 

Verse snoek

Het beste seizoen om snoek te eten is van juli tot eind februari. Van snoek wordt gezegd dat ze in de herfst het beste smaakt.

De aanvoer van verse snoek vindt vrijwel altijd plaats tijdens en vrij kort na een periode met ruig, stormachtig weer.Bekijk hoe een snoek een dikke paling te pakken heeft

 

Naar recepten met snoek

Naar lijst verkoopadressen verse snoek

 Met dank aan visserijbedrijf Timmerman (GM 57) uit Genemuiden voor gebruik van de foto.

Smullen van verse snoek en baars

Ook Wilma Siccama van Slow Food Rijnzoet genoot van zoetwatervis, in haar geval snoek en baars. Zij vaarde mee met beroepsvissers Frans Komen sr. en jr. Ze schrijft: "Wij hadden tijdens deze tocht het grote voordeel dat we konden meevaren en meevissen met twee ambachtelijke zoetwatervissers. En dat er ook nog 's twee koks meegingen die de gevangen vis zorgvuldig wisten te bereiden. Zij lieten zien hoe je de ingewanden het beste kon verwijderden en vis fileert."

Lees haar hele verslag: Snoeken, baarzen, rubberlaarzenSnoeken, baarzen, rubberlaarzen.