netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

De CvB is inmiddels opgeheven, de website wordt niet meer bijgewerkt.

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

Expert Beheervisserij en vissen redden

Beroepsvissers die de opleiding Beheervisserij en vissen redden hebben gevolgd, zijn expert in beheervisserij. Zij kunnen vis snel en efficiënt vangen en overbrengen naar een ander water. Dit is nodig bij het dempen van watergangen, bijvoorbeeld voor stadsuitbreidingen, om massale maar onnodige vissterfte te voorkomen. Het is eveneens nodig als vissen in nood komen als gevolg van waterverontreiniging.

Deze beroepsvissers kunnen ook worden ingeschakeld om de visstand uit te dunnen of zelfs geheel te verwijderen in het kader van het zogenoemde Actief Biologisch Beheer (ABB).

 

De kennis en vaardigheden voor deze vormen van visserij verkrijgen visserijbedrijven via de opleiding Beheervisserij. De belangrijkste onderdelen van deze opleiding zijn:

  • Welke vistuigen zijn vereist en wanneer?
  • Welke voorzieningen zijn nodig voor opslag en transport van de gevangen vis?
  • Hoe regel je de vergunningen Visserijwet, Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet?

 

Beroepsvissers die de opleiding Beheervisserij hebben gevolgd en die beschikken over de vereiste materialen, komen in aanmerking voor het Keurmerk Visstandbemonstering.