netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

De CvB is inmiddels opgeheven, de website wordt niet meer bijgewerkt.

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

Expert Visstandbemonstering volgens KRW

Beroepsvissers die de opleiding Visstandbemonstering volgens KRW hebben gevolgd, zijn expert in visstandbemonstering. Een aantal visserijbedrijven is in staat om bemonsteringen van de visstand uit te voeren volgens de richtlijnen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

De Europese Kaderichtlijn Water (KRW) is een Brusselse regeling. Door deze regeling zijn waterbeheerders verplicht om eens per 3 tot 6 jaar inzicht te geven in de omvang en samenstelling van de visstand in hun wateren. Daarvoor dient de visstand bemonsterd te worden via nauw omschreven procedures en materialen.

Deze opleiding omvat het uitvoeren van de bemonsteringsvisserij tot en met het aan wal brengen van de gevangen vis. Belangrijke onderdelen zijn:

  • KRW-eisen voor bemonsteringen (vistuigen, bemonsteringsmethoden).
  • Voorzieningen die nodig zijn voor opslag en transport van de gevangen vis
  • Aanvraag vergunningen Visserijwet, Flora- en Faunawet, en Natuurbeschermingswet

Nadat de vis aan wal is gebracht, dient de vangst ook verwerkt te worden. Soms wordt dit werk door anderen gedaan. Beroepsvissers die deze opleiding hebben gevolgd, kunnen de visvangst echter ook zelf verwerken, geheel volgens de richtlijnen en procedures van de KRW. Ze kunnen daarmee een kant en klaar rapport aanleveren over de visstand.

 

Beroepsvissers die de opleiding 'Vissstandbemonstering volgens KRW' hebben gevolgd en die beschikken over de vereiste materialen, kunnen in aanmerking komen voor het Keurmerk Visstandbemonstering.