netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

De CvB is inmiddels opgeheven, de website wordt niet meer bijgewerkt.

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

Expert Visvangstverwerking volgens KRW

Beroepsvissers die de opleiding Visvangstverwerking volgens KRW hebben gevolgd, zijn expert in visvangstverwerking. Zij zijn in staat de vangst van bij een bemonstering gevangen vis te analyseren volgens de richtlijnen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het gaat dan om monstername, op soort sorteren, en op de juiste wijze meten en wegen.

De gegevens van de bemonstering worden vervolgens ingevoerd in het speciaal hiervoor ontwikkelde computerprogramma Piscaria. Door gebruik te maken van dit programma kan de beroepsvisser de visstandgegevens digitaal aanleveren. Hiervoor is een uitgebreide training gegeven door Sportvisserij Nederland.

De belangrijkste onderdelen van deze opleiding zijn:

  • Voorzieningen die nodig zijn voor opslag, transport en analyse van de visvangst
  • Determinatie van vissoorten (vooral kleine afmetingen).
  • Doormeten van de vangst
  • Uitgebreide training met het computerprogramma Piscaria.

 

Beroepsvissers die de opleiding 'Visvangstverwerking volgens KRW' hebben gevolgd en die beschikken over de vereiste materialen, kunnen in aanmerking komen voor het Keurmerk Visstandbemonstering.