netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

Keurmerk Visstandbemonstering: visserijbedrijven in Zeeland

Klik op het bedrijf voor een specificatie van de beschikbare deskundigheid en materialen voor beheervisserij, visstandbemonstering en visvangstverwerking.

 

  1. Beheer- en onderzoeksvisserij ZeelandSamenwerking van Visserijbedrijven J.A. Bout (Tholen), G. ven den Hoek (Kerkwervep), P.A. Kooistra (Tholen) en palinghandel Kees van de Kreeke en zn. (Yerseke)
  2. Maatschap Van Ham (Tholen)